Navigate / search

Merkezi Katılım Mekanizmaları

Halkın katılımı, toplumla ilgili alınacak kararlara ve karar alma süreçlerine dâhil olmak ve bu konuda yetkili olmak anlamına gelir. Katılım bir hak olmanın yanında; temel özgürlükleri, eşitliği, toplumsal adalet ve eşitlik gibi demokrasinin temel değerlerini sağlamanın bir yoludur.

Halkın katılımı geniş anlamda siyasal açıdan  (seçimler, referandum) tüm toplumu ilgilendirdiği gibi, dar bir anlamda özellikle alınacak karardan etkilenecek olanların karar alma sürecine dâhil olmasını anlatmak için kullanılmaktadır. Yasal düzenlemeler, idari bir işlemin nasıl yapılması gerektiği konusunda halkın görüşüne başvurulması ve halkın katılımının sağlanması, konunun her yönü ile tartışılarak geniş anlamda kabul görmüş, sürdürülebilir ve daha nitelikli kararlar alınmasını sağlar. Oluşturulan mekanizmalarla katılımla ilgili kişilerden katkı alınması ve bu katkıların alınacak kararı etkilemesi öngörülür.

Temsili demokrasilerde de seçmen –seçilen ilişkisi bağlamında ortaya çıkan eleştirileri önlemek ve halkın katılımını parlamento düzeyinde sağlamak için bazı mekanizmalar kullanılmaktadır. Yurttaşların ve özellikle STÖ’lerin yasama ve denetim sürecine katılımını sağlayan şu an işlemekte olan mekanizmalara ilişkin iki önemli kaynak olarak YASADER’in hazırlamış olduğu Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı ve TBMM yayını olan  Yasama El Kitabı – Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanılabilir.
Yazılı metinlerden farklı olarak bütüncül bir bakış açısı sunan ve mekanizmaların nasıl işlediklerini ve süreci izleyebileceğiniz tablolar hazırladık. Tabloları aşağıda bulabilirsiniz.

·         TBMM Dilekçe Komisyonuna Başvuru Süreci

·         Kanun Yapım Sürecinde STÖ’lerin Katılımı

·         TBMM İnsan Hakları Komisyonuna Başvuru Süreci

·         TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna Başvuru Süreci

·         TBMM Soru Önergesi Süreci

·         TBMM Gündem Dışı Konuşma

·         TBMM Meclis Araştırması Süreci