Navigate / search

Sosyal Duvarları Yıkalım

Proje/Kampanya Adı: Sosyal Duvarları Yıkalım

Yürütücü:  Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği

Proje/Kampanya Konusu: Toplum ve medyanın devlet koruması altında yetişen çocuk ve gençlere yönelik olumsuz algısının değiştirilmesi

Kim tarafından desteklendiği: Sabancı Vakfı Hibe Programı

Süresi: 8 ay

Bütçesi: 104.956 TL

Yaklaşım/Politika (neler yapıldı savunuculuk/lobicilik):

Devlet korumasında yetişen ve yetişmekte olan çocuklar ve gençlerle ilgili medyada yer alan haberler tarandı ve haberlerde yer alan etiketleyici ifadelerle ilgili olarak 44 basın mensubu ile görüşmeler yapıldı.

Devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlere yönelik yapılacak haberlerde doğru dil kullanımını teşvik etmek için “Doğru Sözlük” hazırlandı.

Farkındalık yaratmak için Ankara’da bisiklet turu ve sosyal medya faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yapılan medya taramalarının sonuçları rapor haline getirildi ve 4.135 basın mensubuna ulaştırıldı. Rapor STÖ’ler ve kamu kurumları ile de paylaşıldı.

“Kurum Bakımından Topluma Geçişte Gençler Çalıştayı” düzenlendi. Alanda çalışan kamu kurumları, akademisyenler ve STÖ’lerin katılımıyla düzenlenen çalıştayın çıktıları devlet korumasında yetişen gençlerle ilgili gelecekte yapılması gerekenlerin temelini oluşturdu.

Yasal ve/veya İdari bir değişikliğe sebep olup olmadığı (olduysa lütfen belirtin):

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın tabi olduğu kanun hükmünde kararnamede “korunmaya muhtaç çocuk” ifadesi “korunmaya ihtiyacı olan çocuk” olarak değiştirildi.

Kimlerle çalışıldı (ortaklar/kamu kurumları):

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Koruncuk Vakfı, Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Sonuçlar:

Medyada yer alan haberler arşivlenerek analiz edildi ve oluşturulan kapsamlı rapor basın kuruluşları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşıldı.

 

Devlet koruması altında yetişen çocuk ve gençlere yönelik olumsuz yargılar konusunda farkındalık yaratıldı.

 

Web sayfası (kampanya/proje/STÖ):

https://tr-tr.facebook.com/hayatsendegenclikakademisi

https://twitter.com/hayat_sende

https://www.facebook.com/sosyalduvarlariyikalim

https://twitter.com/duvarlarahayir

Belgeler: (poster, broşür vs.) Doğru Sözlük

http://tinyurl.com/dogrusozluk

Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi Değerlendirme Raporu

http://tinyurl.com/sonucraporu