Navigate / search

Cinsel Haklar/Üreme Hakları Farkındalık ve Savunuculuk Projesi

Proje Adı:   Cinsel Haklar/Üreme Hakları Farkındalık ve Savunuculuk Projesi

Yürütücü:  Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Proje/Kampanya Konusu: Van, Gaziantep ve Kilis illerinde sağlık hizmet sunucuları ve kullanıcıları yanı sıra dezavantajlı grupların, sağlık eğitimi alan öğrencilerin ve kamuoyunun cinsel haklar/üreme hakları konusundaki farkındalığının geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin hak temelli verilmesini için destek sağlamak

Kim tarafından desteklendiği: Hollanda Büyükelçiliği

Süresi: Aralık 2014 – Aralık 2015

Bütçesi: 162.000 TL

Yaklaşım/Politika: Hakların kullanımı desteklemek üzere bilgi eksikliklerinin giderilmesi, hak temelli uygulamaların ve üreme sağlığı/cinsel sağlık alanında hizmet kullanımının ve hizmette sürekliliğin artması için savunuculuk temelli çalışmalar

Yasal ve/veya İdari bir değişikliğe sebep olup olmadığı (olduysa lütfen belirtin)

Sonuçlar: Çalışmalar devam ediyor.

Web sayfası (kampanya/proje/STÖ):

www.tapv.org.tr

Facebook: CİNSEL / ÜREME  SAĞLIĞI  HAKLARI  FARKINDALIK SAVUNUCULUK PROJESİ /GAZİANTEP – KİLİS

https://www.facebook.com/pages/Cinsel%C3%9Creme-Haklar%C4%B1-Fark%C4%B1ndal%C4%B1k-ve-Savunuculuk-Projesi-TAPVVan/390787631091378?fref=ts

Belgeler: (poster, broşür vs):

  • Üreme Hakları/Cinsel Haklar broşürü (Türkçe, Kürtçe ve Arapça)
  • “Üreme hakları/Cinsel Haklar İnsan Haklarıdır” posteri (3 dilde)
  • Üreme Hakları/Cinsel Haklar Savunuculuk Projesi Rehber Kitap