Navigate / search

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Güçlendirilmesi

Proje/Kampanya Adı: Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Güçlendirilmesi

Yürütücü:  Gündem Çocuk Derneği

Proje/Kampanya Konusu: Çalışma sivil toplum örgütlerinin çocuğa yönelik şiddetin ortadan kaldırılması konusundaki çalışmalarını güçlendirmek amacıyla konuya ilişkin stratejik düşünmeyi öngören bir süreci ve hak mücadelesinde bir yöntem olarak kullanılan stratejik haritalama olanağını paylaşmayı hedefledi.

Kim tarafından desteklendiği: AB Delegasyonu Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı

Süresi: 18 ay

Bütçesi: € 148,328.75

Yaklaşım/Politika: Projede öngörülen Yuvarlak Masa toplantıları faaliyetinde; karmaşık ve çok boyutlu olan “çocuğa yönelik şiddet” olgusu tüm aktörleriyle tartışılmış, anlamaya çalışılmış, çocuğa yönelik şiddete ilişkin kör noktalar belirlenerek şiddeti meşrulaştıran arka plana ilişkin sosyolojik ve ideolojik okumalar yapılması sağlanmıştır.

Projede toplamda 11 yuvarlak masa toplantısı yapılmıştır. Yuvarlak masa toplantısı alanında uzman olan Danışmanların yönlendirmesiyle gerçekleşmiştir. Yuvarlak masa toplantılarına 4 proje uzmanı ve proje koordinatörü ile zaman zaman da Harita Uzmanı ve Uzaktan Eğitim Uzmanları katılmıştır. Yuvarlak Masa toplantılarının ses ve video kayıtlarından Uzaktan Öğrenim Programı için çeşitli eğitim materyalleri oluşturulmuş ve bunlar Uzaktan Öğrenim Programının katılımcılarıyla paylaşılmıştır.

Çocuk Çalışmaları Birimi ve Gündem Çocuk Derneği olarak ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz proje AB Demokrasi ve İnsan Hakları programı kapsamında desteklendi. Aralık 2012 tarihinde başlayan ve 18 ay süren çalışmamız sonucunda elinizdeki raporda yer alan, 5 adet çocuğa yönelik şiddet vakasını alanda çalışan sivil toplum örgütüyle birlikte oluşturduk.

Bu haritalar ile haritaların sonucunda oluşan politika belgeleri ve eylem planları Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Mersin ve Trabzon illerinden katılımcılarla çocuğa yönelik şiddeti tüm boyutlarıyla tartıştığımız, kör noktaları belirlemeye çabaladığımız, şiddeti meşrulaştıran arka plana ilişkin sosyolojik ve ideolojik okumalar yaptığımız bir sürecin sonunda gerçekleşti.

Katılımcı örgütler (Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Çakıl Derneği, Çocuk Hemşireciliği Derneği, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Göç ve İnsani Yardım Vakfı, Hayata Destek Derneği, İnsan Hakları Derneği, Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği, Kamer, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Türkiye Sokak Çocukları Vakfı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Psikolojik Danışmanlar Derneği)

Yasal ve/veya İdari bir değişikliğe sebep olup olmadığı (olduysa lütfen belirtin):

Haritalar ile haritaların sonucunda oluşan politika belgeleri milletvekilleri ile paylaşılmıştır. Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için soru önergesi verilmesi konusunda milletvekillerine destek olunmuştur. Bu çabaların sonucu *** içeren bir soru önergesi verilmiştir.

Sonuçlar: Verilen soru önergesiyle çocuğa yönelik şiddet meclis ve kamuoyu gündemine taşınmış. Stratejik haritalama yöntemi ile elde edilen sonuçlar ve çıkarımlar paylaşılmış, politika önerilerinde bulunulmuştur. STÖ’lerin çocuğa yönelik şiddet ve stratejik haritalama yöntemi konusunda kapasite artırımlarına katkı sağlanmıştır.

Web sayfası (kampanya/proje/STÖ): http://www.gundemcocuk.org/projeler/cocuga-karsi-siddetin-onlenmesinde-sivil-toplum-orgutlerinin-guclendirilmesi/

Belgeler: (poster, broşür vs): http://www.gundemcocuk.org/cksostog/rapor/cocuga-yonelik-siddetin-stratejik-haritalanmasi.pdf