Navigate / search

Çocuk Gelinler

Proje/Kampanya Adı: Çocuk Gelinler

Yürütücü:  Uçan Süpürge Kadın, İletişim ve Araştırma Derneği

Proje/Kampanya Konusu: Erken yaşta evlilikler konusunda toplum ve kamu kurumları nezdinde farkındalık yaratmak

Kim tarafından desteklendiği: Sabancı Vakfı Hibe Programı

Süresi: 18 ay

Bütçesi: 268.000 TL

Yaklaşım/Politika (neler yapıldı savunuculuk/lobicilik):

Türkiye’nin 54 ilindeki kadınlarla görüşmeler gerçekleştirildi. Ziyaret edilen 54 ilde 20.000 kişiye film gösterimi gerçekleştirildi.

Film gösterimlerinden sonra toplumsal cinsiyet ve erken evliliklerle ilgili katılımcılarla söyleşiler yapıldı.

Ziyaret edilen illerde yerel yöneticiler ve STK’larla görüşmeler yapıldı. Bu kapsamda 123 STK ve 199 yerel yönetici ile görüşüldü.

7 basın mensubu ve TBMM Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit katılımıyla basın toplantısı yapıldı.

Ziyaret edilen illerden 10 tanesinde katılımcılarla anketler ve görüşmeler yapıldı ve “erken evlilik haritası” raporu hazırlandı.

30 dakikalık bir belgesel film hazırlandı.

54 ilde yapılan görüşme ve toplantıların sonucunu anlatan “Küçük Yaşta Evlilik Büyük Geliyor: Çocuk Gelinler” isimli proje kitabı basıldı.

İmza kampanyası düzenlenerek TBMM’ye iletildi.

Kültür Bakanlığı’nın katkısı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Ankara’nın bütün ilçelerinde ilköğretim okulları ve liselerde film gösterimleri ve seminerler düzenlendi.

Yasal ve/veya İdari bir değişikliğe sebep olup olmadığı (olduysa lütfen belirtin):

Kimlerle çalışıldı (ortaklar/kamu kurumları):

Sonuçlar:

Aralarında Milli Eğitim, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi 11 ayrı müdürlüğün yer aldığı çok sayıda kamu kurumu temsilcisi ile görüşmeler yapıldı ve yetkili kişilerin erken evliliklerin sonuçları ve yasal yükümlülükleri hakkında bilgilenmesi sağlandı. Çocuk evlilikleri hakkında yeterli nitel ve nicel verinin bulunmaması konusunda kamu kurumlarında farkındalık yaratıldı. Ülke genelini temsil edebilecek çok kapsamlı bir araştırma için Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı ile görüşmeler başlatıldı.

Web sayfası (kampanya/proje/STÖ):

http://www.ucansupurge.org/TR,1701/cocuk-gelinler.html

http://www.ucansupurge.org/

Belgeler:  http://213.232.26.4/veri/dosyalar/%C3%87ocuk%20Gelinler%20politika%20notu.doc