Navigate / search

Katılım Senin Hakkın

Çağdaş demokratik sistemlerde halkın karar alma mekanizmalarına katılımı yasalar ve gelişmiş bir sivil toplum yapısının varlığı ile güvence altındadır. Katılımın önemi, sivil toplum örgütlerinin demokratik katılımın sağlanmasındaki rolü ve politika yapım süreçlerine dair hazırladığımız metne buradan ulaşabilirsiniz.

I. Bir İnsan Hakkı Olarak Katılım

II. Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) ve Katılım

III. Politika Yapım Sürecine Katılım

IV. I. Karar Alma Aşamaları
1.Gündemin Belirlenmesi:
2. Politika Taslağının Hazırlanması
3.Karar Alma
4. Uygulama:
5. İzleme:
6. Politikanın Yeniden Oluşturulması:

V. Katılımın Düzeyleri
1. Bilgilendirme
2. İstişare
3. Diyalog
4. Ortaklık