AB ve Türkiye bayrakları yan yana. Avrupa Birliği tarafından finanse edilir yazısı bayrakların altında yer alıyor.
Diğer Yayınlar, E-Kütüphane, Katılım Hakkı (Diğer Yayınlar), Raporlar

Katılım Hakkı Raporlar

Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İş Birlikleri

Kentsel Yönetişi ve Sivil Toplum

“TESEV’in yürüttüğü, “Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen araştırma ve yine bu kapsamda hazırlanan raporlar bir yandan sivil toplum aktörlerinin kendi değerlendirmelerini, öte yandan bu sorunların yerel yönetimler ölçeğindeki durumunu inceliyor ve bunları aşma yolunda yapılabileceklere dair bir tartışma yürütüyor”. (Bekir Ağırdır)

Rapora Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler

Sivil Topluma Aktif Katılım

Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında STGM, TÜSEV ve YaDa ortaklığında hazırlanan Rapor üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde uluslararası insan hakları hukukunda ortaya çıkan örgütlenme özgürlüğüne ilişkin standartlar belirtilmiştir. Raporun ikinci bölümünde ise örgütlenme özgürlüğü ile bağlantılı olarak gündeme gelen ifade özgürlüğü, bilgi edinme hakkı ve toplanma özgürlüğü gibi haklar ile nefret söylemi ve adalete erişim konuları üzerinde durulmuştur. Raporda son olarak, örgütlenme özgürlüğü kapsamında gündeme gelen belirli konular tespit edilmiş ve bu konularla ilgili Türkiye hukukunda yer alan yasal düzenlemeler üzerinde durulmuştur. STK’ların Karar Alma Süreçlerine Katılımı raporun ele aldığı temel başlıklardan bir tanesidir.

Rapora Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Siyasal Kararlara Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması

Siyasal Kararlara Katılma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği için Prof. Dr. Serpil Sancar’ın hazırladığı çalışma, bir raporlama faaliyeti olmanın yanı sıra haritalama ve izleme faaliyetleri için yöntem ve gösterge geliştirmenin nasıl yapılacağını göstermesi bakımından bir el kitabı niteliğindedir.

Rapora Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Siyasi karar alma sürecinde cinsiyet eşitliğinin artırılması İyi Uygulamalar

Siyasal Karar Alma Süreci Cinsiyet Eşitliği

Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE) tarafından talep edilen rapor Barbara Limanowska, Indre Mackeviciute, Maurizio Mosca ve Therese Murphy’nin de katkılarıyla OSB Consulting GmbH tarafından hazırlanmış. Siyasi karar alma sürecinde yer alan kadınlar ile ilgili iyi uygulamaların değerlendirilmesi ve belirlenmesi için bir dizi kriterin yanısıra kapsamlı bir yöntemin de geliştirilmesi için yürütülen çalışmaların bir ürünü olan rapor, rapor olarak hazırlanmış olmak birlikte “iyi uygulama örnekleri”, geliştirilen yöntemler itibariyle aynı zamanda bir kaynak kitap niteliğinde.

Rapora Ulaşmak İçin Burya Tıklayınız

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound