AB ve Türkiye bayrakları yan yana. Avrupa Birliği tarafından finanse edilir yazısı bayrakların altında yer alıyor.
Diğer Yayınlar, E-Kütüphane, Katılım Hakkı (Diğer Yayınlar), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Katılım

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Hakkı

EYLEME DOĞRU Kadınlar için Politik Katılım El Kitabı

Kadınlar İçin Politik Katılım

Haklar, Kalkınma ve Barış için Kadınların Öğrenme Ortaklığı yayınlarından olan kitap farklı yazarların ve STÖ’lerin katkılarıyla kendi toplumlarında daha belirgin bir politik rol üstlenmeye hazırlananlar için bir öğrenme aracı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış. Kitabın odaklandığı konular: Politik katılım nedir? Siyaset nedir? Siyaset ve katılım kadınlar için neden önemlidir? Neden dünyanın her yerinde, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde, kadınlar çeşitli alanlarda eşit olanaklara kavuşmuş olsa da siyasette bundan mahrum kalmıştır? Kadınlar politik olarak aktifleşirlerse onları ne gibi ödüller bekliyor? Kadınlar politik olarak nasıl aktifleşebilir?

El Kitabına Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Hesaba Katabiliyor muyuz?

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Hesaba Katmak

STGM’nin cinsiyet eşitliği için yürüttüğü çalışmaların bir ürünü olan kitap İlknur Üstün tarafından hazırlanmış. Aksu Bora’nı editörlüğünü üstlendiği kitap STGM’nin çalışmalarına odaklanmakla birlikte, sivil toplum örgütlerinin kendi çalışmalarında dikkate alabilecekleri, yararlanabilecekleri ve kendilerini değerlendirme çabalarına ilham verebilecek bir kaynak olarak tasarlanmış. Buna bağlı olarak kitap STÖ’lerin çalışmalarını organize ederken cinsiyet eşitliğini hesaba katıp katmadıklarını nasıl değerlendirebileceklerini ve cinsiyet eşitliğini yaptıkları çalışmaların bir parçası haline nasıl getirebileceklerini tartışıyor.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Kadın Yurttaşın Ek Kitabı

Kadın Yurttaşın Ek Kitabı

Kadın Adayları Destekleme Derneği tarafından hazırlanan Kadın Yurttaşın El kitabı kadınların sahip oldukları haklara genel olarak değinirken, kadının karar verme süreçlerine katılımı konusuna açıklık getiriyor

El Kitabına Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Kota El Kitabı

Kota El Kitabı

Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin faaliyetleri kapsamında Aysun Sayın tarafından hazırlanan “Geçici Özel Önlem Politikası” olarak Kota konusuna değinen el kitabı, uluslararası hukuk ve iç hukuku değerlendirerek kadının temsili ve katılımı konusuna değiniyor.

El Kitabına Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Avrupa Birliğinin mali desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında hazırlanan çalışmanın alt başlıklarından bir tanesi “Toplumsal Cinsiyet ve Karar Verici Konumlarda Bulunma”dır. Kitapta ayrıca konuyla ilgili uygulamalar bulunmaktadır.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Çalışması

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Toplama

BM Kadın Dostu Kentler projesi kapsamında hazırlanan Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Çalışması özellikle de kadınların karar verme süreçlerine ve politik karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmek için toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde verilerin nasıl toplanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Yerel Yönetimlerde Kadınlara Yer Açmak

Yerel Yönetimlerde Kadınlar

BM Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı kapsamında hazırlanan kitapçık Yerel yönetimlerin duyarlılıkları ve kentin farklı kesimlerine yönelik bakım ve hizmet anlayışını yönlendirmek; Kadın dostu yerel yönetim politikaları geliştirmeye yönelik perspektifler oluşturmak; Yerel yönetimler ile yerel kadın örgütleri arasında işbirliği imkanını arttırarak, kadınların kentsel hak ve sorumluluklarına sahip ve yerel düzenlemeler önünde daha güçlü ve etkili olmalarını sağlamak üzere, tüm yerel yöneticilere yol göstermek amaçlarıyla hazırlanmış.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Kadın Dostu Kentler: Avrupa’dan Örnekler

Avrupa’da Kadın Dostu Kentler

BM Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı kapsamında hazırlanan kitapçık Avrupa’dan pratik örnekler sunuyor.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Kadın Dostu Kent Planlaması ve Tasarım İlkeleri Kitabı

Kadın Dostu Kentler ve Kent Planlaması

BM kadın dostu kentler projesi kapsamında hazırlanan kitap fiziksel planlama ve kentsel tasarım alanında karar alma süreçleri ve uygulamaların farklılaşan ölçeklerde tutarlılığı ve sürekliliği sağlanmalı, katılımcı süreçlerde kadınların ve özel ihtiyaç sahibi tüm grupların (çocuklar, engelliler, yaşlılar, vd.) eşit olanaklara sahip olması gözetilmelidir.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Kadın Dostu Kent Uygulama Rehberi

Kadın Dostu Kent Uygulama Rehberi

BM kadın dostu kentler projesi kapsamında hazırlanan uygulama rehberi, yerel yönetimler ile kadın örgütlerinin güçlendirilmesi ve aralarındaki işbirliği fırsatlarının arttırılması amacıyla hazırlanan yayınlardan bir tanesi. Kitapta vurgulanan ana tema kadınların karar alma mekanizmalarında eşit temsil talebinin anayasal bir hak olduğu, demokrasi ve sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olduğudur.

Rehbere Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Kadın Dostu Kentler Eğitici Kiti

Kadın Dostu Kentler Eğitici Kiti

BM Kadın Dostu Kentler projesi kapsamında hazırlanan Kadın Dostu Kentler Eğitici Kiti farklı uzmanlarca hazırlanmış 8 farklı kitabı içermektedir: Yetişkin Eğitimi; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği; Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma; Sağlık; Kentsel Hizmetler; Kadına Yönelik Şiddet; İstihdam; Eğitim. Eğitim Kiti toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı bir şekilde kadınların kentle ilgili ve kendilerini ilgilendiren karar verme süreçlerine katılımını konu ediniyor. Özellikle Kentsel Hizmetler,  Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği doğrudan katılım hakkını içeren başlıklar taşıyor.

Eğitici Kitini Zip Dosyası Olarak İndirmek İçin Buraya Tıklayın

Kadın Dostu Kentler Eğitici Kiti – Sunumlar

Kadın Dostu Kentler Eğitici Kiti – Sunumlar

BM Kadın Dostu Kentler projesi kapsamında hazırlanan Kadın Dostu Kentler Eğitici Kitinin Power Point sunumlarından oluşan kit, etkinliklerde kullanılmak üzere egzersizler de içermektedir.

Sunumları Zip Dosyası Olarak İndirmek için Buraya Tıklayınız

Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı Politika Notu Biz Varız Yaşadığımız Yerin Yarısıyız

Kentin Yarısıyız Bilgi Notu

Bu politika notu TESEV’in Friedrich Naumann Vakfı ortaklığı ile 2016’da başlattığı Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek çatı projesinin 2017 projesi “Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı” kapsamında yayınlanmıştır. Politika notu yerel düzeyde kadınların siyasal katılımları ve yerel karar alma süreçlerine katılımlarını iki hatta düşünebiliriz. Bunlardan birincisi yerel siyasetin oluşturulduğu kanallar; ikincisi kent ile ilgili somut ve pratik kararların alındığı mekanizmalar.

Bilgi Notuna Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı Politika Notu Kadınlar için Yerel Bir Katılım Aracı Olarak Eşitlik Birimleri

Eşitlik Birimleri Politika Notu

Bu politika notu TESEV’in Friedrich Naumann Vakfı ortaklığı ile 2016’da başlattığı Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek çatı projesinin 2017 projesi “Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı” kapsamında yayınlanmıştır. Politika notu “Kadınlar için Yerel Bir Katılım Aracı Olarak Eşitlik Birimlerine” odaklanıyor. Eşitlik kavramının anayasal bir madde olmanın ötesine taşınması ve fiili olarak da eşitliğin sağlanması için yerel yönetimlerin sorumluluğu büyük olduğuna vurgu yapıyor.

Politika Notuna Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması

“Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması” özellikle kent sakinlerinin kent yaşamına katılabilmesinin önündeki engellerin belirlenmesinden çözüm üretilmesine, hizmetlerin belirlenmesinden planlanma aşamasına, uygulanmasından yarattığı etkinin ölçülmesine kadar tüm aşamalarında cinsiyet farklılıklarının ve güç ilişkilerinin farkındalığıyla hareket edilmesini sağlamak için geliştirilecek politika önerilerini içermektedir.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

KADIN HAKLARI Uluslararası Hukuk ve Uygulama

Kadın Hakları Uluslararası Hukuk ve Uygulama

Gökçeçiçek Ayata, Sevinç Eryılmaz Dilek Bertil Emrah Oder’in derlediği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, diğer pek konunun yanı sıra kadınların karar verme süreçlerine katılımına dair uluslararası hukuk metinlerine ve uygulamalarına yer veriyor.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Engelli Kadın El Kitabı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Engelli Kadın

Engelli Kadın Derneği’nin “Ayrımcılık: Engelli Kadınlara Hak Temelli Aktif Destek” projesi kapsamında hazırladığı el kitabı siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılım hakkı konusunda toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması ve toplumsal cinsiyet farkındalığı konularına değinmektedir.

El Kitabına Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Kadının El Kitabı Yasalardaki Haklarımız

Kadının El Kitabı

El kitabı, 1999 yılında hYd tarafından hazırlanan ve baskısı kısa sürede tükenen bir başvuru kaynağı olan Kadın Yurttaşın El Kitabı’nın, içeriği tümüyle yenilenmiş hali. Kasım 2006’da yayınlanan kitap sağlık, hukuk, çalışma hayatı gibi çeşitli alanlarda karşılaşabilecek sorunların çözümünde kadınlara yardımcı olmayı amaçlıyor.Siyasal karar verme süreçlerine katılım da kitabın ele aldığı konulardan bir tane

El Kitabına Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

1325 No’lu BM Güvenlik Konseyi Kararının hayata geçirilmesiyle Kadınların, Barışın İnşası ve Çatışma Çözümüne daha iyi bir şekilde dahil edilmelerinin yolları ile ilgili çalışma

Barışın İnşası ve Kadınlar

Barış ve demokrasinin inşasına katkı sağlarken daha güçlü kamuoyu tartışmaları ve katılımını teşvik etmek amacıyla uluslararası uzmanlık ve pratik bir çalışma alanı sağlamaya odaklanan Demokratik Gelişim Enstitüsü, bu çalışmada kadınların barışın inşası ve çatışmaların çözümüne katılımını konu ediniyor.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Kadınlara Sendikalar Sendikalara Kadınlar

Kadınlar ve Sendika

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) küresel düzeyde “Çalışan kadınların hayatını iyileştirmek için onları içtenlikte kabul eden ve karar verme konumuna yükselten sendikalar bünyesinde örgütlemek” amacıyla “Kadınlara Sendikalar Sendikalara Kadınlar” sloganıyla başlattığı kampanyanın broşürü olan kitapçık kadınların sendikalara ve karar verme organlarına katılımı ele alan bir çalışma.

Broşüre Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound