AB ve Türkiye bayrakları yan yana. Avrupa Birliği tarafından finanse edilir yazısı bayrakların altında yer alıyor.

Katılımın Aşamaları

Karar alma süreçlerine dair farklı modeller oluşturulmuş olsa da aşamalar hepsinde benzer biçimde tanımlanmıştır. Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Sivil Toplumun Karar Verme Sürecine Katılımıyla İlgili İyi Uygulama İlkeleri’ne göre karar alma döngüsü altı aşamadan oluşur.[1]

  1. Gündemin Belirlenmesi:

Bu aşamada STÖ’ler karar alıcı mercileri kolektif yarar doğrultusunda etkilemek üzere faaliyet gösterir. Gündemin belirlenmesi sürecinde STÖ’lerin ulusal ve yerel düzlemlerde süren siyasal görüşmeleri tamamlayıcı bir rolü vardır.

Bazı yararlı araçlar ve mekanizmalar:

-Güncel politika girişimleri hakkında kamuoyunun bilgiye erişebilmesini mümkün kılacak hükümet irtibat görevlisinin belirlenmesi

2. Politika Taslağının Hazırlanması

Kamu yetkilileri, politika hazırlığı yapılırken STÖ’lerin görüşlerine başvurabilir. STÖ’ler sürece çoğu zaman sorunları tespit etmek, araştırmalar yoluyla destekledikleri çözüm önerilerinde bulunmak üzere dâhil olur. İstişare olanaklarının kolaylaştırılması, konuyla ilgili kesimlerle çeşitli yollardan kurulan diyalog sayesinde bilgi toplanması bu aşamada önemlidir.

Bazı yararlı araçlar ve mekanizmalar:

3. Karar Alma:

Oluşturulan yasa taslakları ve öneriler, STÖ’lerin görüşlerine ve katılımına açık olmalıdır. Karar alınmadan önce kamu yetkililerince farklı görüşler ve düşünceler değerlendirilmelidir. Ancak kesin karar verme yetkisi, kararın halk oylamasıyla, referandumla veya eş-karar verme mekanizmasıyla alınması durumları dışında, kamu yetkililerindedir.

Bazı yararlı araçlar ve mekanizmalar:

4. Uygulama: 

STÖ’lerin daha önceki aşamalarda yaptığı çalışmaların çoğu, politikanın uygulanmasını etkilemeye yönelik girişimlerdir. Bu aşamada, aktif ortaklığın yanı sıra, beklentiler ve fırsatlarla ilgili net ve şeffaf bilgilere erişim de önemlidir.

Bazı yararlı araçlar ve mekanizmalar:

5. İzleme: 

Bu aşamada STÖ’ler uygulanmakta olan politikanın sonuçlarını izler ve belirlenen amaca ulaşılması bakımından değerlendirir.

Bazı yararlı araçlar ve mekanizmalar:

6. Politikanın Yeniden Oluşturulması:

Bu aşamada politika uygulaması gözden geçirilir ve değerlendirme sonucunda elde edilen bilgiyle birlikte toplumun değişen ihtiyaçlarına göre politikada değişiklik yapılabilir. Gözden geçirmenin katılımcı biçimde gerçekleşmesi için bilgiye erişimin sağlanması ve diyalog olanaklarının oluşturulması gereklidir.

Bazı yararlı araçlar ve mekanizmalar:

[1] Sivil Toplumun Karar Verme Sürecine Katılımıyla İlgili İyi Uygulama İlkeleri 1 Ekim 2009’da Avrupa Konseyi Uluslararası STK’lar Konferansı’nda kabul edilmiş bir çerçeve metindir. Yerel düzeyden uluslararası düzeye geniş bir alanda faaliyet gösteren STÖ’lerin parlamento, hükümet ve kamu kurumları ile olan ilişkilerinde kullanabilecekleri bir araç olarak planlanmıştır. Metin STÖ’lerin yanı sıra kamu-STÖ işbirliği sürecinde yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde kamu otoritelerinin de öngörülen araçlar ve mekanizmalardan faydalanmasını amaçlamaktadır.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound